Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2019) Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MINH TƯỜNG
 
S. 1 (2019) Các dự án học tập về lịch sử, địa lí địa phương tỉnh Phú Yên theo hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học Tóm tắt   PDF
MAI THỊ LÊ HẢI
 
S. 1 (2019) Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gây hấn của học sinh trung học phổ thông Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ, NGUYỄN THẾ LỢI, LÊ THỊ MAI
 
S. 1 (2019) Dạy học kết hợp - Một hình thức phù hợp với dạy học đại học ở Việt Nam thời đại kỉ nguyên số Tóm tắt   PDF
VŨ THÁI GIANG, NGUYỄN HOÀI NAM
 
S. 1 (2019) Một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm nội dung làm đồ chơi dân gian phần Công nghệ lớp 3 theo chương trình giáo dục phổ thông mới Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ THÙY DUNG, NGUYỄN THỊ VÂN ANH
 
S. 1 (2019) Một số yêu cầu đối với phát triển năng lực dạy học cho giáo viên trung học phổ thông đáp ứng dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THANH THỦY
 
S. 1 (2019) Ngôn ngữ nhạy cảm trong đào tạo tiếng Anh Tóm tắt   PDF
TRẦN XUÂN ĐIỆP
 
S. 1 (2019) Những thành tố của văn hóa toán học cần được rèn luyện và phát triển ở học sinh thông qua dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông Tóm tắt   PDF
ĐỖ THỊ LAN ANH
 
S. 1 (2019) Năng lực lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá: thực trạng và những vấn đề của giáo viên tiểu học Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG KHANH, ĐỖ THỊ HƯỚNG
 
S. 1 (2019) Phát triển tư duy logic cho học sinh tiểu học trong dạy học nhóm bài tập làm văn Tóm tắt   PDF
LƯƠNG THỊ HIỀN, TRẦN HOÀI PHƯƠNG
 
S. 1 (2019) Quản lí đào tạo ở các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội – các yếu tố ảnh hưởng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, NGUYỄN TIẾN DŨNG
 
S. 1 (2019) Quy trình xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học Vật lí phần “Nhiệt học” lớp 8 nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Tóm tắt   PDF
XAYYPASEUTH VYLAYCHIT, NGUYỄN VĂN BIÊN, NGUYỄN ANH THUẤN
 
S. 1 (2019) Sức khoẻ tâm lí của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hà Nội Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ LỆ THU, NGUYỄN THỊ NHÂN ÁI
 
S. 1 (2019) Thực trạng tổ chức dạy học chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học Địa lí lớp 9 ở trường trung học cơ sở Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ THANH GIANG
 
S. 1 (2019) Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THANH THỦY
 
S. 1 (2019) Thiết kế một số nội dung, phương tiện và phương pháp dạy học giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học ở thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MINH GIANG, PHẠM TƯỜNG YẾN VŨ, NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
 
S. 1 (2019) Vận dụng một số kĩ thuật dạy học nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học Địa lí (Minh họa trong chương trình Địa lí 12) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TÚ LINH
 
S. 1 (2019) Xây dựng và sử dụng thang đo đánh giá năng lực dạy học tích hợp dành cho sinh viên Sư phạm Vật lý, trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ KIỂM THU, NGUYỄN ĐÌNH THƯỚC
 
1 - 18 trong số 18 mục